Metoden ‘De 3 K’er’

Målet med metoden Krop, Kognition og Kommunikation er at give det enkelte barn mulighed for at udvikle sit potentiale fuldt ud. Vi lader os ikke begrænse af udfordringer og eventuelle diagnoser, fordi vi ved at alle børn kan rykkes i deres udvikling, og opnå et højere funktionsniveau.

Vi arbejder med en medierende tilgang dvs. at vi, frem for at fortælle barnet hvordan man skal gøre, tager udgangspunkt barnets input og oplevelse, og sammen med barnet undersøger problemstillingen, ved at stille udforskende spørgsmål. Formålet er at aktivere barnets evne til at reflektere og bearbejde input på en hensigtsmæssig måde, så de lagres som læringserfaringer, der kan trækkes frem i andre situationer.

Vores metode Krop, Kognition og Kommunikation, er funderet på et bredt udvalg af tilgange, da det er vigtigt at have et bredt blik for HELE barnet og udnytte synergien, når der samtidig arbejdes fra forskellige vinkler.

Metodens styrke ligger i, at vi ser barnet som en helhed, hvor samspillet mellem de forskellige elementer øger udbyttet af træningen for barnet.

Træning af forskellige funktioner påvirker hinanden, så fx sproget påvirkes af motorisk træning, og sproget i mange sammenhænge er bærende for kognitionen.

Læs mere om tilgangene her

Krop, Kognition og Kommunikation – i samspil med andre

Læring foregår i samspil med andre. Der er ofte behov for at træne de helt grundlæggende forudsætninger for at kunne indgå og lære i forskellige arenaer og fællesskaber.

Derfor lægger vi også vægt på interaktionen børn imellem, og den distribuerede kognition, der foregår i disse sammenhænge.

Hvor hjemmetræning i høj grad har fokus på det individuelle barn, udvider vi læringsbegrebet til også at inddrage de sociale sammenhænge.