Kommunikation

Evnen til at kommunikere verbalt og non-verbalt, er vigtig for barnets faglige- og sociale udvikling.

Sprog (det verbale) er afgørende for, om vi kan give præcist udtryk for vores behov, ønsker og følelser, og hvorvidt vi bliver forstået eller misforstået. Men sproget påvirker ligeledes vores forståelse og oplevelse af andre og deres hensigter, hvilket er afgørende for, hvordan barnet indgår i det sociale samspil.

Der er udbredt enighed om, at et præcist og nuanceret sprog er vigtigt, for at vi kan udvikle os kognitivt. De sidste mange år har man sprogtestet børn inden skolestart og har påvist en sammenhæng mellem et begrænset ordforråd og senere faglige vanskeligheder.

Vi kan sidestille et begrænset ordforråd på modersmålet med et fremmedsprog, hvor vi mangler nøjagtige og præcise ord, hvorved der er en overhængende risiko for at bearbejdning af informationerne, og dermed resultatet, bliver upræcist og i værste fald forkert.

Kropssproget (det non-verbale) er en stor del af den kommunikation, der foregår mellem mennesker, og kan enten underbygge eller opbløde det sagte. Det er vigtigt at kunne aflæse og være bevidst om den non-verbale kommunikation, da det anslås at mere end 90% af kommunikationen foregår non-verbalt i form af kropssprog og tonefald.

Vi arbejder med at kunne analysere og forstå situationer verbalt og non-verbalt.