Motorik og Sanser

Motorik og sanser hænger uløseligt sammen.

– Et veludviklet sanseapparat er en forudsætning for at udvikle en god grundmotorik.

Grundmotorikken danner grundlaget for en stor del af det, som barnet skal lære fra fødslen af og videre frem i livet. Grundmotorikken indgår i alle barnets aktiviteter, lige fra at sutte som spæd til at spille fodbold og køre på cykel i trafikken senere hen. Barnets hverdag er fyldt med bevægelser, som kræver en god veludviklet grundmotorik.

Det er igennem grundmotorikken vi udvikler vores grovmotorik, som er bevægelse af de store muskelgrupper og finmotorik, de små og fjerne muskler i f.eks. øjne og hænder.
Både grov- og finmotorikken er afhængige af at børnenes sanser er velintegrerede.

Grundmotorikken er det første led i den motoriske udvikling, den kan ikke læres, den kommer indefra og styres af sanser, reflekser samt ydre påvirkninger. En normal udvikling er således afhængig af, at sanser og reflekser fungerer normalt, og at barnet stimuleres udefra gennem et godt miljø. 

Sanseintegration

Vi er dybt afhængige af vores sanser, for det er gennem dem, vi forholder os til den verden, vi lever i.

Gode muligheder for leg, udfoldelse og samvær er med til at styrke sanserne og give vores børn et liv med glæde, energi og gå-på-mod.
Alle sanser samarbejder med hinanden og er afgørende for, hvordan det enkelte barn bevæger og udvikler sig.

Udvikling af sanser og udvikling af bevægelser er nært forbundet og fungerer med stor afhængighed af hinanden i løbet af barndommen.
Sansemotorik er samspillet mellem sanser, hjerne og krop. Via nervebaner sendes sanseimpulserne fra kroppen til hjernen. Hjernen registrerer og bearbejder disse impulser for derefter at sende en besked om relevant reaktion tilbage til kroppen. Denne proces kaldes for sanseintegration.
Samspillet mellem sanser, hjerne og krop bygger på dette sansesystem, hvor de tre primære sanser er vestibulærsansen/balancesansen, taktilsansen/følesansen og kinæstesisansen/muskel- ledsansen.

Sansemotoriske udfordringer kan komme til udtryk ved:

Kropslig uro
Balanceproblemer
Koncentrationsbesvær
Dårlig motorik
Forsinket udvikling
Tågænger
Søvnproblemer
Indlæringsvanskeligheder


Sansemotorisk træning kan være med til afhjælpe ovenstående problemer og hjælpe dit barn til bedre trivsel og indlæring.

Hvis børn skal udvikle sig intellektuelt, kropsligt og socialt, må vi voksne skabe rammer for at børn har mulighed for at lære på den mest naturlige måde, nemlig med hele deres krop. 

Motoriktræet