Bright start

kognitiv træning for før-skolebørn samt ældre børn, der har vanskeligt ved at regulere sig selv, i sociale sammenhænge.

Carl Haywood, professor ved Vanderbild Uni. i Nashville, Tennessee, har i samarbejde med kolleger udviklet materialet Bright Start, der som FIE er funderet på de fundamentale kognitive funktioner.

Bright Start er en blanding af fysiske aktiviteter samt stillesiddende samtaler, hvilket stiller store krav til fleksibilitet, opmærksomhed og empati.

Bright Start er opdelt i 8 units med hver sit tema. Første unit om ’Selvregulering’ er ganske afgørende i læringssituationer. Ved hjælp af lege, øvelser og samtale trænes børnene i at have kontrol over deres kroppe, evnen til at fokusere samt at kunne indgå i en gruppe på en hensigtsmæssig måde.

Det unikke koncept, hvor læringen skal foregå i mindre grupper, har hidtil været svær at tilgodese i hjemmetræningsøjemed. Men da selvregulering og evnen til at indgå i grupper, er så afgørende for læring i fx skolesammenhænge, har vi videreudviklet konceptet, så det nu kan indgå i hjemmetræningen.