Sådan kommer I igang

Når I kontakter os, inviterer vi Jer til et møde, hvor vi afklarer, hvilke behov, ønsker og forventninger der er til hjemmetræningen med os som jeres metode-udbyder.

Efter opstartsmødet udarbejder vi en skrivelse på, hvad vi kan tilbyde jer. Her opstiller vi, hvilke af vores kompetencer, der er relevante at byde ind med i jeres hjemmetræning, hvor meget supervision og vejledning og forældrekurser vi vil anbefale jer og til hvilken pris. Denne skrivelse kan I bruge i Jeres ansøgningsproces i kommunen.

Igennem vejledningerne og supervisionen sørger vi for, at I føler jer godt klædt på til at varetage træningen hjemme. Der vil både være forældrekurser, samt løbende vejledninger og periodeplaner, der gør det muligt for jer at træne jeres barn optimalt og med god støtte.

Overblik, målsætning og løbende evaluering

Til at skabe overblik over barnets kognitive funktioner og dysfunktioner, anvender vi ‘Cognitive Abilities Profile’ kaldet CAP, der er udarbejdet af Ruth Deutch og Michelle Mohammed.

CAP er ikke en test af barnet, men grundig og omhyggelig vurdering, som udarbejdes på baggrund af samtaler med forældre og øvrige fagpersoner. Dette for at belyse barnets kognitive styrker og udfordringer, samt danne grundlaget for hvilke fokuspunkter der skal trænes, og i hvilken rækkefølge de skal prioriteres.

Vi anvender CAP’en til at synliggøre effekten af træningen og til at evaluere på det videre indhold af træningen.

Den første CAP udgør en såkaldt Baseline Profile, der danner sammenligningsgrundlaget for de efterfølgende Reviews.

CAP’en udarbejdes 1-2 gange om året, som del af evalueringen og dokumentation af barnets udvikling, så vi ved, at vi bevæger os i den rigtige retning.