Kognition

defineres som tænkning og anvendelse af viden.

Kognitiv træning handler om at styrke de fundamentale kognitive funktioner, der er grundlaget for alt øvrig læring. Når vi arbejder med kognitiv træning ‘lærer vi at lære’.

Kognitive funktioner er tænkeprocesser, der sætter os i stand til at indsamle informationer, som vi opfanger med vores sanser. Herefter bearbejder vi dem fx ved at sortere, kategorisere samt organisere, for til sidst at komme frem til et svar, en løsning eller et resultat.

Hvis kognitive dysfunktioner blokerer for informationsindsamling, forhindrer at bearbejdningen sker korrekt, eller gør os ude af stand til at komme frem til et output, har vi svært ved at opnå den læringserfaring, som skal komme os til gavn i lignende situationer.