Neurofeedback

Hjernetræning (EEG)

Hjernetræning/Neurofeedback bruges bl.a. ved én eller flere af følgende symptomer:

 Angst
 Stress
 Dårlig søvn
 Koncentrations- og indlæringsbesvær
 ADHD
 Adfærdsproblemer

Neurofeedback og hjernetræningen kan være en hjælp til at mindske symptomer. Hjernetræningen hjælper hjernen til at slappe af og blive mere fokuseret.

I Neurofeedback anvendes EEG (elektroencefalogram) til at måle hjerneaktiviteten. Hjernens elektriske impulser
måles. Gennem lyd, billeder og stimulering af følesansen får hjernen feedback alt efter hvilke symptomer der er
tale om, så den får mulighed for at arbejde mest hensigtsmæssigt. Træningen stimulerer hjernen, så den kommer
bedst i balance.

Programmet er udviklet, så det hele tiden justerer ind til det, der er optimalt for den enkelte på det givne tidspunkt.
Det svarer til at være i et fitnesscenter, hvor den fysiske belastning varierer afhængig af den aktuelle styrke i den
muskelgruppe, der bliver trænet.

Læs mere om Neurofeedback og EEG træning på Top Hjernetrænings egen hjemmeside.