Feuerstein

Kognitiv træning og mediering

Reuven Feuerstein var uddannet speciallærer og senere klinisk psykolog. Han udviklede teorien om den plastiske hjerne, som kunne modificéres via træning af grundlæggende kognitive funktioner. Feuerstein mente ligeledes, at vi alle fødes med et potentiale, som udvikles via mediering. Feuerstein var inspireret af både Piaget og Vygotsky. Men hvor Piaget mente, at læring og udvikling kommer i bestemte trin og at hjernen kun er åben for dette input i et begrænset tidsrum, (Window of Opportunity), mente Feuerstein derimod, at det aldrig var for sent, men dog vanskeligere, at rette op på manglende læring.

Vygotskys teori om ’Zone for nærmeste udvikling’ lægger godt tråd med Feuersteins teori om, at nogle kognitive funktioner er grundlæggende for efterfølgende læring, samt at udvikling sker, når der opstår et behov hos barnet omtalt som ‘Create a need’.    

Feuerstein opstillede kognitive funktioner, som han anså for fundamentet for alt læring og udviklede materialet Feuerstein Instrumental Enrichment-programme (FIE) til specifikt at rette op på tidligere fejlindlærte funktioner (dysfunktioner). Materialet blev senere udvidet med en række Basic-instrumenter, da der viste sig et behov for at kunne gå endnu længere ned i alder. Basic kan anvendes fra ca. 4 år* og Standard fra ca. 9 år* (*kognitiv alder).  

Læs mere her www.feuerstein.dk

Kognitiv træning efter Feuersteins teori og metode

I Feuerstein (FIE) metoden er der gode muligheder for, at træne og opnå udvikling og trivsel indenfor områder som planlægning, organisering og systematisering, social forståelse og empati samt at forberede barnet på en kommende skoletid eller med større udbytte af igangværende skolegang. 

FIE træningen giver individet træning i at indsamle informationer, bearbejde informationerne samt kunne levere et out-put. Dette er grundlæggende i alle former for opgaver samt mulighed for at kunne begå sig socialt.

Barnet tilegner sig viden om, og lærer at bruge; Strategier, principper, kategorisering, generalisering, systematisering, benævnelse, hypotesedannelse, sammenligning og meget mere, til at løse en given udfordring som barnet kunne møde på sin vej indenfor det sociale, kognitive, følelsesmæssige, ADL* færdigheder, det intelligensmæssige, eller en given skole-opgave. 

Et vigtigt element i den kognitive træning er den medierende tilgang, som forældrene skal støttes og vejledes i at anvende i alle dagligdags situationer. 

*Almindelig Daglig Levevis

Mediering

Feuersteins træning bygger på mediering. Til forskel fra andre undervisningsmetoder, handler mediering om at aktivere barnets tankeprocesser ved at stille spørgsmål, så barnet bliver i stand til at tænke sig frem til et svar. Princippet for mediering er, at man som mediator stiller sig mellem barnet og ‘objektet’ og guider barnet via spørgsmål, til at få indsamlet tilstrækkelig og relevant information, anvende de korrekte værktøjer til bearbejdning samt at komme frem til at kunne levere et output.

Formålet med medieringen er, at de medieringsspørgsmål man anvender sammen med barnet, på længere sigt blive en naturlig og rutinemæssig tilgang for barnet at gå til opgaver på.