Malene Hansen

Jeg er uddannet lærer i 2003 og har frem til 2015 arbejdet i folkeskolen som alm. fag- og klasselærer, men også som læse/ordblinde- og inklusionslærer. Jeg har altid interesseret mig for de underlæggende årsager til elevernes indlæringsvanskeligheder og stødte i den forbindelse på Feuerstein og hans teorier om de fundamentale kognitive funktioner, den plastiske og modificérbare hjerne samt at ’alle børn kan lære’ uanset udgangspunktet. Det gav simpelthen så meget mening ift de børn jeg arbejdede med, men det var desværre ikke muligt at udøve træningen i folkeskoleregi. 

Jeg har siden 2014 uddannet mig indenfor kognitiv træning og siden 2015 arbejdet selvstændigt med mediering af børn og unge i alderen fra 4-21 år, nogle med diagnoser, andre uden, men fællestrækket er, at de har svært ved at lære en i en eller anden udstrækning.  

Jeg er selv mor til et barn, som var uden diagnose frem til det 13. leveår, hvor en skanning påviste delvis manglende hjernebjælke. Så jeg er bekendt med de frustrationer og bekymringer man går igennem som forældre til et barn med udfordringer.   

Jeg vejleder familier og holder vejledningsrelaterede forældrekurser indenfor følgende områder:
Feuerstein
Waldon Approach
Bright Start