Krop

Sanser – Hjerne – Krop

For at barnet udvikler sig motorisk, er det en forudsætning, at barnet har et velfungerende sanseapparat.

Vi modtager dagligt et utal af sanseindtryk, som giver os informationer om vores krop og omgivelser. Det er vigtigt at disse indtryk bliver modtaget og bearbejdet korrekt, for at vores krop kan reagere på en hensigtsmæssig måde. Hvis ikke vi modtager og bearbejder disse indtryk kan vi få svært ved at koncentrere os og udføre en opgave.

Motorik betyder bevægelse og er en vigtig del af børns udvikling.

Gode motoriske kompetencer har stor betydning for barnets selvfølelse og for barnets deltagelse i sociale sammenhænge og styrker barnets forudsætninger for at være fysisk aktiv.

For at vi kan bevæge os let og ubesværet, har vi behov for at kunne styre og have kontrol over vores krop. Vi kan ikke forære børn en god motorik, men vi kan give dem mulighederne for at de kan udvikle sig motorisk. Motorisk udvikling forståes som evnen til at kunne koordinere bevægelser mod et givent mål eller for at kunne løse en given opgave.

Vi lærer verden at kende gennem krop og sanser. En god grundmotorik er en stor del af fundamentet for læring.

Vil I læse mere om motorik og sansernes betydning for læring og udvikling, så se mere under metoder/tilgange